Skip to content

Privacy - gegevensverwerking

Wij nemen jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Deze verklaring bevat het algemeen beleid van The Happy Ketocoach op het vlak van gegevensverwerking en we leggen hierin uit hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is The Happy Ketocoach, Roode Roosstraat 8 te 3500 Hasselt.
Bij vragen over deze verklaring of het beleid, kan je steeds contact opnemen met onze verwerkingsverantwoordelijke via valerie@happyketocoach.be
Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zo zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Wanneer vindt de verzameling en verwerking plaats?

Ben je een klant of prospect?
Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:

  • je contractueel aan ons verbindt;
  • een contactformulier invult;
  • op een andere manier contact met ons opneemt.

Ben je een leverancier?

  • Dan verzamelen wij jouw gegevens wanneer je:
  • Je contractueel aan ons verbindt;
  • antwoordt op een prijsvraag;
  • een contactformulier invult of ons een brochure bezorgt;
  • op een andere manier contact met ons opneemt.


Ben je een leverancier en plaatsen we een prijsvraag of bestelling bij je, dan registreren we je naam, bedrijfsnaam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, adres(sen), BTW-nummer en je bankgegevens. Daarmee kunnen we onze bestelling verwerken, opvolgen en betalen. Meestal krijgen wij de betreffende gegevensrechtstreeks van jou, soms krijgen we ze van een collega van je of via een derde partij.
Wij maken gebruik van zowel papieren als digitale documenten en formulieren voor het verzamelen van gegevens.

Voor welke doeleinden worden jouw gegevens verzameld en verwerkt?

De verzamelde gegevens verwerken wij in het kader van klantenbeheer (het verlenen van diensten – dus de uitvoering van het contract dat ons verbindt), marketing (om jou te informeren over onze diensten en evenementen), leveranciersbeheer, boekhouding, public relations en wettelijke verplichtingen. Wat de website www.happyketocoach.be betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op jou als gebruiker.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

Interne gegevensverwerking

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding.
In uitzonderlijke gevallen zijn wij genoodzaakt om jouw gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties het recht hebben om bij ons gegevens op te vragen. Jouw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Surfen op onze website:

Onze website maakt gebruik van cookies:
Cookies
Om onze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op jouw computer zetten, zogenaamde cookies. Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, gebruiken bijna alle websites cookies.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine informatiebestanden die opgeslagen worden op de computer of mobiel toestel van de gebruiker bij het bezoek aan een website.
Hoe gebruiken wij cookies?
Noodzakelijke Cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen.

Marketing (tracking) cookies worden gebruikt om het surfgedrag van bezoekers vast te leggen, zowel tijdens als na het bezoek aan de website. Deze cookies houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s je bezoekt om zo een profiel op te bouwen van jouw online gedrag. Deze website is gelinkt met Facebook. Wij plaatsen af en toe ook YouTube filmpjes op onze website.
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=en

https://www.facebook.com/policy.php

WordPress
Deze website werd gebouwd met het opensource CMS systeem WordPress. Dit CMS Systeem maakt gebruik van cookies. Lees hier meer over cookies en wordpress:
https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies

Beheer van Cookies

Je kan cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover lees je op aboutcookies.org.
Via de browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer of mobiel eindapparaat.
De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.
Mogelijke browsers zijn Firefox, Google Chrome, MS Edge, Opera, Internet Explorer, Safari,..
Als je deze cookies verwijdert of weigert, betekent dit wel dat je daarna jouw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Onze klantenservice:
Je kunt met ons bellen, e-mailen, een contactformulier invullen op onze website. Wij nemen je telefoongesprekken niet op en de gegevens van inkomende telefoongesprekken worden door ons niet geregistreerd noch verwerkt.
https://policies.google.com/privacy

De privacy van onze website en e-mail hosting Combell kan je vinden op
https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy
Deze Privacy Policy is van toepassing op al de klanten van Combell (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de Combell website(s).

Welke rechten heb jij?
Als wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met ons via valerie@happyketocoach.be of Happy Ketocoach, t.a.v. de gegevensverwerkingsverantwoordelijke, Roode Roosstraat 8, 3500 Hasselt.
Je kan je gegevens die wij verwerken, steeds inkijken, en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit te vragen aan onze verwerkingsverantwoordelijke via valerie@happyketocoach.be

Wij vragen hierbij enkel een bewijs van jouw identiteit. Dit om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen

The Happy ketocoach behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen in ons beleid zullen via onze website aan je worden gemeld.